About me

Jungian psychoanalysis

Jungian psychotherapy

Applied psychology

Applied philosophy

Coaching

Dayle Naarden

Ik ben op Aruba geboren, ben in Suriname opgegroeid en woon momenteel in Nederland. Na het afronden van een internationale middelbare school in Suriname, ben ik naar Nederland verhuisd om een opleiding op het gebied van kunst en design te volgen. Een jaar later besloot ik over te stappen naar een ander vakgebied: psychologie. Voordat ik met deze opleiding begon, heb ik wat vrijwilligerswerk gedaan, nam deel aan de Jong Burgerschap Awards en andere initiatieven voor jongeren in Amsterdam. In mijn vrije tijd ben ik figurant geweest in films, muziekvideo’s en reclames. Ik heb een Bachelor in Toegepaste Psychologie, Jungiaanse Psychoanalytische therapie (Dieptetherapie) en een minor in Toegepaste Filosofie.

About me

I was born in Aruba, lived in Suriname and am currently living in the Netherlands. After graduating from an international high school in Suriname, I moved to the Netherlands to pursue an education relating to art and design. One year after, I decided to switch to a different major; psychology. Before studying this major I did some volunteer work, participated in the Young Citizenship Awards and other initiatives for young adults in Amsterdam. I have a Bachelor in Applied Psychology, Jungian Psychoanalytic therapy (Depth therapy) and a minor in Applied Philosophy.