Inspiration

Het excentrieke aspect van striae

Onzeker over striemen/striae na bevalling, gewichtverlies of gewichtstoename?

Je bent niet alleen. Veel van ons hebben striemen, als je nou dik, dun of gespierd bent. Striemen (striae) zijn ingesprongen strepen die op de buik, borsten, heupen, billen of andere plaatsen op het lichaam verschijnen. Je kunt ze als kind striae krijgen, alleen al met groei. Ze komen vaak voor bij zwangere vrouwen, vooral tijdens het laatste trimester. Ze komen ook voor bij mannen. Als je geen rekening houdt met gewichtheffen of body building, is de puberteit voor mannen meestal wanneer ze striae krijgen, omdat dan de meeste groei plaatsvindt. Striemen verschijnen meestal wanneer er een testosteronstijging is, want dan worden jongens meestal langer, groter en breder.

Striae is niet pijnlijk of schadelijk, maar sommige mensen houden niet van de manier waarop ze hun huid eruit laten zien. Striemen hoeven ook niet behandeld te worden. Ze vervagen vaak na verloop van tijd, met of zonder behandeling. Ze zullen misschien nooit helemaal verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat de houding die we hebben naar wat, volgens de geconditioneerde buitenwereld, als onaantrekkelijk wordt bestempeld, gaat veranderen.

In een tijd waarin lichaamsmodificatie vaker voorkomt, heeft het waarde dat we ons lichaam in haar natuurlijke staat accepteren en waarderen. Want vergeet niet, wat vandaag uit de mode en lelijk is, is morgen plotseling in. Neem de tijd om je lichaam te observeren en de striemen die zich in de verschillende fasen van je leven hebben gevormd. Net als tatoeages en littekens, vertegenwoordigen ze de ervaringen van je lichaam tijdens jouw levensreis. Let ook op de hypnotiserende en originele elementen van jouw striae.

Als je dit aspect ook bij anderen wilt zien, volg de Instagram Mesmerizing Stretchmarks pagina voor inspiratie!

The eccentric aspect of stretch marks

Insecure about stretch marks after childbirth, weight loss or weight gain?

You are not alone. A lot of us have stretch marks, whether you’re overweight, thin or muscular. Stretch marks are indented stripes that appear on the abdomen, breasts, hips, buttocks, or other places on the body. You can get stretch marks as a child, just by growth. They are common in pregnant women, especially during the last trimester. They also occur on men. If you don’t factor in weight lifting or body building, puberty for men is usually when they get stretch marks, because that’s when most of the growth takes place. Stretch marks usually appear when there is a rise in testosterone, because that’s when men usually get longer, bigger and wider.

Stretch marks aren’t painful or harmful, but some people don’t like the way their skin looks. Stretch marks also do not need to be treated. They often fade over time, with or without treatment. They may never completely disappear. That is why it is important that we change our attitude towards what, according to the conditioned outside world, is labeled as unattractive.

In a time when body modification is more common, there is value in accepting and appreciating our body in its natural state. Cause remember; what’s out of fashion and ugly today, is suddenly in style tomorrow. Take time to observe your body and the marks that have formed through the different phases in your life. Similar to tattoos and scars, they represent the experiences of your body through your life journey. Also notice the hypnotic and original elements of your marks.

If you want to see this aspect in others too, follow the Instagram Mesmerizing Stretchmarks page for inspiration!