Wat verbergt zich in jou dat herontdekt wil worden?

Is er een bepaald thema dat in jouw leven speelt en zich constant herhaalt?

Voel je je alsof je jouw levensenergie kwijt bent?

Samen met jou kijk ik wat in de diepere lagen van jouw mentale en geestelijke aspecten speelt en welke patronen je kan doorbreken om uiteindelijk in contact te komen met wat meer in lijn is met jouw individuele levensweg.

What is hiding within you that wants to be rediscovered?

Is there a particular theme in your life that repeats itself constantly?

Do you feel like you have lost your life-force energy?

Together with you, I will look at what is going on in the deeper layers of your mental and spiritual aspects and which patterns you can break to eventually get in touch with what is more in line with your individual life path.