The Dark Realm

Welkom in De Donkere Rijk waar Nigerdo het individu leidt naar zijn verborgen of verboden schat in de onderwereld. Er vindt een confrontatie plaats met zijn of haar schaduwkant. Echter is dit nodig om tot een groter gevoel van heelheid en balans te komen. Hierbij komt zelfacceptatie, wat leidt tot minder vooroordelen, meer accepteren van anderen en bescheidenheid.

Welcome to The Dark Realm where Nigerdo leads the individual to his hidden or forbidden treasure in the underworld. A confrontation takes place with his or her shadow side. However, this is necessary to achieve a greater sense of wholeness and balance. Added to this comes self-acceptance, which leads to less prejudice, more accepting of others and modesty.

Skulls

Mystic Figures

Sacred Objects

Mystic Animals